Loading 0
TAJ
Share

TIN TỨC GẦN ĐÂY
BÀI ĐĂNG

Dừa tươi KOKOTAJ là sản phẩm do ông SHADID NAIM, ông chủ tập đoàn TAJ sáng chế ra công nghệ này. Công nghệ giữ cho hệ thống tế bào dừa tươi nguyên chất 100%. Dừa được cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng.

Scroll Down

TIN TỨC VÀ BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY

Dừa tươi KOKOTAJ là sản phẩm do ông SHADID NAIM, ông chủ tập đoàn TAJ sáng chế ra công nghệ này. Công nghệ giữ cho hệ thống tế bào dừa tươi nguyên chất 100%. Dừa được cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng.

01.